En partiöverskridande rapport från parlamentsledamöter uppgav nyligen att 5,7 miljoner bredbandskunder för närvarande har anslutningar som inte når upp till Ofcoms godtagbara hastighet på minst 10 Mbps. Majoriteten av dessa – cirka 3,5 miljoner – bor i landsbygden.

I rapporten föreslås därför att BT och dess Openreach dotterbolag delas upp i två helt oberoende företag eftersom detta skulle avsluta sitt ”naturliga monopol” över bredbandsinfrastrukturen och leda till ökade investeringar och innovation på marknaden.

Vodafone har nu flyttat in och förklarade att det skulle vara villiga att investera i Openreach bör BT tvingas att sälja upp.

Verkställande Vittorio Colao kommenterade: ”Vi är mycket glada över att vara en investerare i en oberoende Openreach särskilt eftersom det gör en 28 procent vinstmarginal och har gjort fyra  miljarder mer än förväntat.”

Han påpekade att Vodafone redan har investerat i fast infrastruktur i Irland, Spanien och Portugal.