Bandbredd är ett område av frekvenser och skillnaden mellan den högsta frekvenssignalkomponent och den lägsta frekvenssignalens komponent – en elektronisk signal används på ett givet transmissionsmedium. Liksom frekvensen hos en signal mäts bandbredd i Hertz (cykler per sekund). Detta är den ursprungliga betydelsen av bandbredd även om den nu används främst i diskussioner om mobilnät och det spektrum av frekvenser som operatörerna licens från olika regeringar för användning i mobila tjänster.

I näringslivet används bandbredden ibland som synonym för kapacitet eller förmåga. I denna mening är bandbredd hänvisat vanligtvis till att ha tid eller för att ta itu med något, t.ex. ”Vi har helt enkelt inte den bandbredd för mobil applikationsutveckling, vi är redan kortbemannad på utvecklare.”

Dagens affärssystem kräver mer och mer nätverksbandbredd. Hur ser du till att du har tillräckligt med bandbredd och förvaltar det väl? Ta reda på resurserna i bandbreddsmätningen på bredbandskollen.