Trådlös överföring mellan Datorn och TV via HDMI
Ladda ner film och se den trådlöst direkt via din dator!
Det enda du behöver är att datorn har HDMI uttag och Tv har HDMI uttag. Sedan investerar du i en HDMI trådlös sändare och mottagare som du kopplar direkt till TV. På din fjärrkontroll väljer du källa för HDMI signalen och Pang! Så kan du njuta av nedladdad film direkt på din storbilds TV. Fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta läsa artikeln om grunderna i HDMI.

Vad betyder HDMI?
HDMI, eller High-Definition Multimedia Interface som det heter utskrivet, är ett gränssnitt eller ”interface” för överföring av digitala ljud- och bildsignaler via en kabel mellan olika komponenter såsom DVD-spelare, digitalboxar, och som i det exempel vi skall ta upp här, mellan en TV och en dator.

HDMI historia
HDMI utvecklades gemensamt av Philips, Hitachi, Matsushita Electric Industrial, Thomson, RCA, Sony, Silicon Image och Toshiba under 2002. Med den digitala revolutionen och explosionsartade försäljningen av bl.a. HD-TV visar statistiken att då den mer omfattande försäljningen av HDMI-produkter till vanliga konsumenter började år 2004 såldes det ca 5 miljoner enheter runt om i världen under detta år. Redan 2007 hade den siffran ökat till drygt 140 miljoner och ligger när detta skrivs, 2013, på ca 3 miljarder enheter.

HDMI finns i de flesta produkter
HDMI har de facto blivit en standard inom många produktområden. Historiskt har producenter av teknikprodukter ofta anammat och drivit försäljningen av olika standarder för att fånga köpare och skapa en typ av monopol. VHS, som lanserades av JVC i mitten av 70-talet, och Betamax vilket utvecklades av Sony under samma tid drog igång det så kallade videokriget och är ett klassiskt exempel. Men i och med att tekniken nådde en punkt där allt fler produkter kunde länkas samman och utbyta information, och kraven från t.ex. filmindustri samt tillverkare av datorer, så styrdes utvecklingen mot gemensamma insatser för att man skulle enas om en världsomfattande standard, som i exemplet med HDMI.

I princip varje ny TV och hemdator på marknaden har minst en HDMI ingång. Med det stora genombrottet inom trådlös överföring mellan komponenter, en teknik som funnits långt innan HDMI men som inte varit vidare tillförlitlig förrän den digitala tekniken helt tog över den analoga, så kan man idag enkelt och tillförlitligt länka sin PC med teven. Förutsatt att de bägge är av en nyare modell med HDMI anslutning säljs paket för just sådan länkning hos vanliga TV-handlare för dryga tusenlappen och uppåt, ofta med 3D stöd.
Det är bara att koppla in och börja njuta
Det smidigaste sättet att koppla sin TV med datorn via trådlös HDMI överföring är om teven har fler än en HDMI ingång, för att slippa koppla in och ut kabeln eller behöva skaffa en omkopplare. I paketet som nämns ovan ingår en sändare och en mottagare samt strömförsörjning för bägge. Ofta ingår även en IR-förlängare som förlänger t.ex. fjärrkontrollens räckvidd till teven så att man kan styra den från ett annat rum. Installationen är förhållandevis enkel. Man kopplar sändaren till datorn via HDMI ingången, och då de flesta datorer numer känner av att en ny produkt kopplats till datorn påbörjas installationen automatiskt, vilken inte tar mer än någon minut. Mottagaren, som är näst intill identisk till sändaren kopplas till teven och dess HDMI ingång. När nu datorn är länkad via en trådlös överföring med sin sändare till en mottagare som är kopplad till teven, kan man via tevens fjärrkontroll styra över det som visas på tevens skärm så att datorns information visas. Det gör man genom en knapp som på de flesta fjärrkontroller har etiketten ”source”. Om den via ett tryck aktiveras visas en lista på skärmen där de olika ingångarna finns som alternativ. Vid aktivering syns och hörs nu all information som är tillgänglig på datorn, både på datorns skärm och på teven. Om du har problem med ljudet, ja att ljudet inte hörs på Tv:en utan i datorns högtalare, så se till att koppla ifrån USB sladdarna till datorns högtalare eller Ip telefon. Det brukar hjälpa.

Notera att vill man överföra information på samma sätt från datorn till flera TV-apparater eller så krävs en mottagare för varje TV.

Lycka till med din Filmnjutning. :-)