Vi har tagit fram ett par fakta som cirkulerar kring 4G och reder ut dessa.

Viktigt att tänka på, då inga operatörer i Sverige just nu kör med 4G utan ännu bara har ett fåtal aktiva enheter och inte är speciellt informerande av hur tjänsterna kommer fungera hos just dem, kan vissa av nedanstående frågor skilja sig gentemot vad som kommer erbjudas hos just din operatör.
Dessa frågor är till för att bena ut vad tekniken kan göra, vad varje enskild operatör väljer att inte gör återstår att se!

är 4G enbart för datatrafik?
Fakta: 4G kommer inte primärt användas eller utvecklas till taltrafik. Däremot har 4G, eller LTE som det heter fullt stöd för VOIP med olika bärare.
Det finns även inbyggt stöd som kallas CS Fallback, vilket gör att kommande mobila enheter kan återgå till 3G eller 2G när 4G har dålig mottagning eller liknande.
Däremot finns ingen utvecklad funktion för taltrafik över radio, som GSM eller 3G näten fungerar idag.

Fungerar SMS i 4G nätet?
Fakta: Det finns stöd för flertalet meddelandetjänster och tekniker i LTE. Bl.a. SMS över ip. I takt med att 4G blir populärare kommer också fler enheter vilket också nya möjligheter öppnar sig för korta (eller långa) textmeddelanden mellan terminaler.

Fungerar nödsamtal i 4G nätet?
Då LTE kommer köra telefoni via VOIP så har det tidigare i Sverige varit problem att positionera och adressbestämma vem som ringer. LTE har fullt stöd för detta.
Det finns även en funktion som gör att enheten övergår till 2G/3G när man ringer nödsamtal, detta återstår till kommande regelverk alternativt hur operatörerna väljer att hantera det.