VÖKBY Bredband AB är en kommunikations/tjänsteleverantör av TV, Internet och telefoni.
Vi levererar idag våra tjänster via optisk fiberkabel i Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Kinda kommun, Boxholm kommun och Ydre kommun.

VÖKBY Bredband sätter inga trafikmässiga begränsningar eller någon filtrering av vissa trafikslag. Internettjänsten är skapad som en tjänst av hög kvalitet med korta svarstider och med hög tillgänglighet.
Tanken med Telefonitjänsten är att den ska kunna ersätta den traditionella teleanslutningen till en lägre kostnad. Man ska kunna använda sina befintliga telefoner.

VÖKBY Bredband AB
Parkgatan 3
590 11 Boxholm
Telefon: 0142-36 92 56