Globalt sett är it- och telekombranschen en stor energiförbrukare, ändå är det vår övertygelse att TDC som företag kan ha en positiv påverkan på miljön. TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer. Nya applikationer ställer också andra krav på nätet mot tidigare. Nätet måste klara realtidstrafik som telefoni och video. Dessutom måste det kunna prioritera trafik och säkra att information används på rätt sätt och av rätt användare. Även om verksamhetsapplikationer och data ligger utanför ditt nätverk.

Grunden för långsiktig kvalitet inom ovanstående delar är övervakning, administration och rapportering. Som både integratör och operatör har vi kontroll över hela kommunikationskejdan, och kan därför optimera leveransen från din användare till dina verksamhetskritiska applikationer.

Ullevigatan 19
411 40, Göteborg
031 – 754 32 00