Vi arbetar i alla olika delar av den fiberoptiska näthierarkin som till exempel transmissionsnät, områdesnät, accessnät/anslutningsnät och fastighetsnät. Vår grundidé är att alla i företaget ska känna att de har lika stor betydelse i det dagliga arbetet. Alla ska känna sig delaktiga i både framgångar och naturligtvis även i motgångar. På så vis skapar vi på Poweroptic en inställning hos vår personal som gör att alla känner ett större ansvar för varje arbetsmoment som utförs. Detta i sin tur leder till högre kvalitet på utfört jobb.

Vår vision är att, genom hög kvalité, bli det självklara valet för nätägare, operatörer och företag när de ska bygga, underhålla och dokumentera fibernätverk både i Sverige och internationellt. Från vår konsultavdelning kan vi erbjuda  tjänster inom projektering, byggledning, projektledning, nätplanering och dokumentation av IT-infrastruktur. Vi arbetar i alla olika delar av den fiberoptiska nätherarkin som till exempel transmissionsnät, områdesnät, accessnät/anslutningsnät och fastighetsnät.

Tyrvägen 5
SE-184 92 Åkersberga
+46 (0)8 623 0073