Hjo Energi har även en installationsavdelning som utför installationer för industri, offentliga förvaltningar och privata kunder samt håller nu på att bygga upp ett bredbandsnät i tätorten. Hjo är en liten ort och tillhör därmed inte de orter som de stora operatörerna prioriterar. Vi får därför öka vår anslutning till Internet stegvis, beroende på kundanslutningen. I samband med att fjärrvärmenätet byggts ut har optoslang (rör i vilka man förlägger fiberkabel) lagts ner samtidigt. Dessutom har vi tomrör på många platser sedan tidigare.

Grunden för att bygga upp ett stamnät av fiber i Hjo tätort är därför bra. Drygt 50 kilometer fiberkabel har redan installerats.

Hjo Energi AB
Box 66
544 21 Hjo
Telefon: 0503-351 00