Om digitala bilder

Hör du till dom som har en massa diabilder från förr? Det blir sällan eller aldrig som diaprojektorn tas fram. Funderar du på att få diabilderna överförda till digitalt format? Efter digitalisering väljer du att spara eller rent av slänga diabilderna. Diamagasin och projektor tar plats. Plats som kan användas för annat.

Jag har alltid varit intresserad av foto. Sedan jag börjat använda digitalkamera har det tagits massor av bilder från från hem- och närmiljö men framför allt från resor till fjärran länder i Asien och Sydamerika. Det är lätt att ta massvis av bilder men jag försöker låta kvalitet gå före kvantitet. I den mån bilder behöver justeras använder jag använder Photoshop CS som arbetsverktyg.

– Arbetet utförs med en scanner speciellt anpassad för diabilder. Varje bild scannas med hög upplösning och högt färgdjup för att ge bra resultat.

– Varje bild redigeras med PhotoShop då eventuella dammpartiklar tas bort. Egenskaper som vitbalans, nivåer, intensitet, kontrast, färgmättnad, nyans, störande färgstick och skärpa justeras. För kraftigt underexponerade kan bruset reduceras med speciella filterfunktioner (Noise Ninja).

– Scannade bilder levereras på en DVD-skiva tillsammans med bildöversikter på A4-papper. Varje sida rymmer 50 bilder i miniformat med filnamnen angivna.

– Givetvis får du tillbaka diabilderna efter utförd scanning i samma skick och ordning som du lämnade in dom .

– De digitala bilderna håller en kvalité som gör det möjligt att göra förstoringar till A4-format eller större.