Vad är dataräddning?
Dataräddning kallas den process som används när man återställer data (information) eller delar av data från hårddiskar, minneskort eller disketter, vilken av ett eller annat skäl är oåtkomlig för operativsystemet.
Har du eller någon i din vänkrets upplevt att bilder eller filmer försvunnit som man haft på datorns hårddisk, USB-minne, i digitalkameran eller på någon annan typ av lagringsmedia. Det kan upplevas som oerhört frustreande om värdefulla privatbilder från t.ex. bröllop eller en drömsemester plötsligt bara är borta.

Går det att rädda data?
Att datorn inte längre startar eller att delar av datorns hårddisk fått fysiska skador behöver inte betyda att alla data gått förlorade. Det finns ofta gott hopp om att få tillbaka en del och i vissa fall allt. Givetvis finns det fall då det inte låter sig göras. Om det hörs ett knastrande ljud från en hårddisk – ungefär som en pickup som ristar i en grammofonskiva – då är utsikterna små att lyckas. Jag har varken utrustning eller kunskaper att ta isär en havererad hårddisk. Men det finns företag med expertkunskap som utför sådant. Om man av misstag tömt papperskorgen finns det också möjligheter att få tillbaka det förlorade. Ett gott råd är att stänga av datorn när misstaget uppdagas .

Dataräddning utförs från följande operativsystem
– DOS
– Windows 95/98/ME
– Windows NT/2000/XP
– Windows Vista/Windows 7

Dataräddning utförs från följande lagringsmedier
– Hårddisk, Diskett, USB-minne, CD, DVD,
– Minneskort till digitalkamera som t.ex. CompactFlash och Secure Digital.

Det kan lyckas ibland

En dators hårddisk uppvisade fysiska fel, så allvarliga att bara cirka hälften av disken gick att läsa. Genom att starta datorn med en CD där Windows emuleras gick det att komma åt tusentals bilder som råkade ligga på den oskadade delen. Genom att kopiera bilderna kunde de sedemera flyttas tillbaka på en ny och frisk hårddisk.

En extern USB-hårddisk haverade totalt pga att filallokeringstabellen av typen FAT32 blev helt korrupt. Data fanns kvar men innehållsregistret var förstört. Det gick inte att se USB-hårddisken som en enhet. Med en speciell programvara gick det att få förslag till ny FAT och de mappar och filer som legat gömda visade sig intakta. Allt innehåll – därbland flera tusen scannade diabilder – gick att återställa. Efter den här fasäsen formaterades USB-hårddisken med NTFS (new technology file system) som är betydligt säkrare än gamla FAT32.